Jak przestać palić i zmienić dowolny aspekt swego życia? Każdy z nas ma jakieś nawyki,