W wyniku ewolucji człowiek coraz bardziej dostosowywał się do warunków i pełnionych funkcji. Wykształcały się