Europa niedostępna dla ludzi, którzy nie są obywatelami Wspólnoty. Właśnie podjęto decyzję, która błyskawicznie rozeszła