Zasady funkcjonowania galerii handlowych od 4.05.2020 - jestemczlowiekiemsukcesu.pl

W jaki sposób będą funkcjonowały galerie handlowe ?
Jakie są zasady robienia zakupów w galerii ?
Jak działa strefa gastronomiczna ?
Czy będą otwarte kina i siłownie ?
Jak parkować pod galerią ?

Zapoznaj się z artykułem.

Zasady robienia zakupów

Tak jak w każdym sklepie, w galeriach handlowych konieczne jest utrzymanie odległości społecznej przynajmniej 2 m pomiędzy klientami. Obowiązuje też
zasłanianie ust i nosa (maseczką lub innym materiałem) przez każdą osobę przebywającą w galerii.

Musi być możliwość zakupu maseczek w przynajmniej jednym sklepie będącym na terenie obiektu handlowego lub punkcie ustanowionym przez zarządcę obiektu. Przy wejściu do galerii powinna być umieszczona informacja o takiej możliwości ze wskazaniem lokalizacji takiego sklepu. Dopuszczono ewentualnie ustawienie automatów do kupowania maseczek.

Klienci w sklepach muszą również nosić rękawiczki jednorazowe (lub rękawiczki foliowe). Powinien je zapewnić operator danego sklepu.

Strefa gastronomiczna

Wydzielenie strefy gastronomicznej musi być widoczną, fizyczną barierą.

Na jedną osobę powinno przypadać minimum 15 m kw.

Obowiązuje szczególna dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie widocznych wskazówek (naklejki na podłodze lub stojące znaki).

Na obecnym etapie w strefie gastronomicznej jest możliwe jest kupowanie żywności wyłącznie na wynos i w ramach dostaw. Dania nie mogą być spożywane na miejscu, w galerii, na ulicy. W fazie, w której zostaną otwarte strefy gastronomiczne, będzie możliwość spożywania posiłków na miejscu, z poniższymi obostrzeniami:
– maksymalnie 1 osoba siedząca przy jednym stoliku (nie dotyczy rodzin), chyba, że jego wielkość umożliwia zachowanie odległości min. 2 m między osobami
– odległość pomiędzy osobami/grupami i stolikami spożywającymi posiłek wynosi minimum 2 metry

Bez kin i siłowni

W centrach handlowych nadal nie mogą być otwarte kina, siłownie, kluby fitness, salony kosmetyczne i fryzjerskie

Parkowanie

Centra handlowe zostały zobowiązane do informowania klientów o konieczności parkowania na co drugim miejscu. A w przypadku braku takiej możliwości – o zachowaniu dystansu przy wsiadaniu lub wysiadaniu z pojazdów

Dezynfekcja

Dokładne czyszczenie środkami chemicznymi toalet konieczne jest przynajmniej 4 razy dziennie. Obowiązuje ograniczenie liczby osób przebywających w toaletach; .

Konieczna jest codzienna, regularna, przynajmniej 2-krotna w ciągu dnia dezynfekcja drzwi, schodów ruchomych oraz innych elementów infrastruktury wspólnej.

Regularna, nie rzadziej niż co godzinę, muszą być dezynfekowane powierzchnie dotykowe infrastruktury wspólnej: klamki, poręcze, blaty.